Voorwaarden, wet, klachtregeling en privacy

Hier vindt u mijn algemene voorwaarden:

De Geluksfabriek heeft conform de privacywet,  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal voorwaarden en reglementen opgesteld. Hierin is o.a. te lezen welke informatie wordt verwerkt en hoe er met persoonsgegevens en privacy wordt omgegaan.

 

De Geluksfabriek hanteert de WKKgz regeling via de NFG:

 

De Geluksfabriek hanteert de klachtenregeling via de NFG:

De Geluksfabriek werkt met de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en de Verwijsindex

De Geluksfabriek hanteert de Beroepscode via de SKJ:

 

 

 

Bezoekersadressen

Locatie Arnhem- Noord

Parkstraat 39

6828 JD Arnhem

 

Locatie Velp

Parkstraat 19A-1

6881 JB Velp

Registraties

NFG lid, vakgroep VPMW

SKJ lid

KvK nr: 62797670

AGB code-praktijk: 90062116

AGB code-zorgverlener: 90102694