Klachtenreglement

De Geluksfabriek staat voor een heldere werkwijze, klantvriendelijke benadering en een transparante communicatie. Ondanks dat, kan het voorkomen dat je ontevreden bent over (een aspect van) de begeleiding. Dat horen ik graag van je zodat je niet blijft zitten met gevoelens van onvrede.

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn neemt u dan vooral direct contact op met mij. Je kunt ervan uitgaan dat ik dit graag met je samen oplos in een goed gesprek. ‚Ä®Komen we er niet uit... dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Neem hiervoor contact op met Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).