Veelgestelde vragen

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende, kindgerichte therapie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun ouders. De therapie kan zo kortdurend zijn omdat kinderen als deskundigen van hun probleem worden ingezet. Ik richt mij op zowel de binnenwereld als de buitenwereld van het kind.

Wat betekent integratief nu eigenlijk?
De integratieve benadering wil boven alle therapeutische werkwijzen uitstijgen met een totaal benadering. Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. Als kindertherapeut bekijk ik het kind via de verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor dat unieke kind, op dit moment belangrijk is.

 

Wat gebeurt er in een sessie?

Je kind bepaalt wat we gaan doen. Kinderen kunnen kiezen uit o.a. verkleden, tekenen, zwaardvechten, knutselen, spelen met auto's, poppen, knuffels, bouwen, spelletjes doen en nog veel meer. Er zijn kinderen die alleen willen praten, en dat kan natuurlijk ook. Als integratie kindertherapeut probeer ik antwoorden te vinden op vragen als: Waaruit bestaat je pijn? Hoe bescherm jij jezelf? Hoe help jij jezelf? Wat is jouw allerliefste wens? Wat zou je zelf kunnen doen? Wat is de eerste stap die je kunt zetten? Samen met je kind ga ik op ontdekkingstocht om uit de problemen te komen en zich weer gelukkig te kunnen voelen. Je kind wordt hierdoor emotioneel en sociaal intelligent. 

 

Bij welke klachten is integratieve kindertherapie geschikt?
De problemen en/of klachten waarmee je kind te maken kan krijgen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die o.a. behandeld kunnen worden via kindertherapie zijn:

 • lichamelijke en psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en eczeem
 • aangeleerde probleemgewoonte zoals zeuren, drammen, boze buien, ongehoorzaam gedrag of juist te braaf
 • gedragsproblemen zoals woede aanvallen, liegen, gebrek aan concentratie
 • emotionele problemen zoals weinig zelfvertrouwen, angstig gedrag, pesten of gepest worden
 • sociale problemen zoals moeite met vrienden maken/behouden, kleine conflicten tussen broertjes en zusjes (brusjes)
 • ontwikkelingsproblemen zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen
 • moeite hebben met een bijzondere eigenschap zoals hoogbegaafdheid of hoog-sensitiviteit 

 

Wat levert het mij en mijn kind op?
Kinderen

 • Emotioneel intelligenter worden over het gevoel waar ze last van hebben
 • De klachten/problemen die ze ervaren oplossen
 • Nieuwe vaardigheden/ervaringen en kennis integreren
 • Zichzelf leren accepteren en waarderen
 • Keuzevrijheid ervaren
 • Gevoelens leren uiten/herkennen/delen
 • Zelfbeheersing ervaren
 • Verantwoordelijkheid leren nemen
 • Leren omgaan met een bijzondere eigenschap


Ouders

 • Verbondenheid met je kind voelen
 • Consequent in contact kunnen blijven met je kind
 • Inzicht in het gedrag van hun kind
 • Inzicht in eigen gedrag
 • Praktische tips en advies gespecificeerd naar de situatie van het gezin
 • Gedragingen van je kind leren begrijpen als signalen of wensen die van binnenuit komen
 • Je niet langer meer machteloos voelen
 • Krachten van ouders bundelen tot een evenwichtig opvoedteam
 • Kennisoverdracht
 • Zelfrespect als voorbeeldgedrag laten zien aan je kinderen
 • Grip ervaren binnen de situatie
 • Inzicht in de wensen en behoeften van je kind en jij daarin van betekenis kunt zijn.

Moeten beide ouders toestemming geven voor therapie?

Wanneer je kind nog geen 16 jaar is moeten de beide ouders schriftelijk toestemming geven voor de therapie. Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft over het kind dan volstaat toestemming van 1 ouder.

 

Worden we als ouders op de hoogte gehouden?

Ja, ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de therapie, maar inhoudelijke zaken worden alleen besproken met toestemming van het kind. Aan het begin vindt er een intakegesprek plaats, na een aantal sessies een evaluatiegesprek en een eindgesprek. Mochten er in de tussentijd belangrijke dingen naar voren komen dan neem ik contact met je op, uiteraard met toestemming van het kind.

 

Is kindertherapie niet te zwaar?

Vrijwel elk kind vindt de sessies vooral erg leuk en jammer als het is afgelopen. Kinderen mogen zelf het spelmateriaal kiezen. We doen geen zware oefeningen.  Ik werk positief en oplossingsgericht. 

 

Waar en wanneer vindt de kindertherapie plaats?
De Geluksfabriek is van maandag, dinsdag en vrijdag geopend tussen 9.00 - 17.00.


Vanaf welke leeftijd kan mijn kind therapie volgen?
Dit kan door kinderen vanaf 4 jaar.

 

Wat kost integratieve kindertherapie?
De kindertherapie sessies en oudergesprekken zijn €97,00 per consult. 


Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Klik hier om direct aan te melden. Wil je meer informatie of een afspraak maken, dan kun je me gerust bellen, mailen of gebruik maken van het contactformulier.
Telefoonnummer: 06-37278737
E-mail: info@degeluksfabriek.com

 

Wordt de therapie vergoed door de verzekering?

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Een verwijzing vanuit de huisarts is hiervoor niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Een overzicht van zorgverzekeraars en vergoedingsmogelijkheden vindt u hier

 

Hoe lang duurt een volledige therapie-behandeling?

Na het intakegesprek met ouders volgen er gemiddeld vijf sessies van 1 uur. Na vijf spelsessies is het tweede oudergesprek. Het kind is hiervan op de hoogte en heeft toestemming gegeven over wat teruggekoppeld wordt.  Hierin bespreken we de ervaringen naar aanleiding van de speelsessies, hoe je het proces van je kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen en het vervolg van de therapie. De meeste kinderen komen tussen de 5-10 keer. Anderen komen vaker dan 10 keer, omdat ze de begeleiding nog nodig hebben of als er onverwachte dingen gebeuren in hun leven.  De meeste kinderen komen elke week of om de week voor een afspraak. 

  

Mijn kind wil niet naar jou toe, wat kan ik doen?
Kinderen kunnen bang zijn dat als ze naar een therapeut moeten er 'iets mis is met ze'. Wanneer je dit met hen bespreekt en aangeeft waarbij ik kan helpen, vinden kinderen het al veel makkelijker. Geef daarin met name weer wat het je kind kan opleveren. In het intakegesprek kan ik ook met jullie kijken hoe je je kind daar het beste op voor bereid.

 

Slaagt een therapie altijd? 

Of een therapie slaagt is afhankelijk van meerdere factoren. Dit heeft te maken met o.a. de mate waarin het kind hetzelfde probleem ervaart als de ouders.

 • Het kan zijn dat het kind ergens anders mee aan de slag wil gaan. 
 • De bereidheid/motivatie van het kind om te veranderen.
 • De klik tussen het kind en de therapeut.
 • En is de omgeving van het kind rustig en stabiel?

Op deze vragen krijg ik meestal in de eerste of tweede sessie al een antwoord en dit wordt besproken met ouders en het kind. Als kinderen in een onveilige situatie leven of wanneer de ouders veel conflicten hebben, wordt het moeilijk om de therapie te laten slagen. De therapie slaagt uiteraard beter wanneer ouders en therapeut samenwerken.