Privacy beleid

Dossier 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut, een dossier bijhoud. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de voortgang, doel en proces van de therapie. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die belangrijk zijn voor de behandeling. Gegevens van bijvoorbeeld andere zorgverleners, of van de school. Deze gegevens worden pas opgevraagd na uw expliciete toestemming.

 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt of die naar de gemeente gaat, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats van cliënt
 • Geboortedatum cliënt
 • BSN nummer (alleen bij de zorgnota naar de gemeente)
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult


 

Bezoekersadressen

Locatie Arnhem- Noord

Parkstraat 39

6828 JD Arnhem

 

Locatie Velp

Parkstraat 19A-1

6881 JB Velp

Registraties

NFG lid, vakgroep VPMW

SKJ lid

KvK nr: 62797670

AGB code-praktijk: 90062116

AGB code-zorgverlener: 90102694