Integratieve Kindertherapie

De integratieve benadering wil boven alle therapeutische werkwijzen uitstijgen met een totaalbenadering. Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. Als kindertherapeut bekijk ik het kind vanuit de verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor dat unieke kind, op dit moment belangrijk is. Dat betekent dat de beste interventies uit de verschillende soorten therapie zijn gefuseerd tot een overkoepelende persoonsgerichte kindertherapie.

 

Als integratieve kindertherapeut ben ik er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en hun ouders. Deze kindgerichte therapievorm is kortdurend. De therapie kan zo kortdurend zijn, omdat kinderen als deskundigen van hun probleem worden ingezet. Ik richt mij op zowel de binnenwereld als de buitenwereld van het kind. Achter het verhaal van ouders ligt het verhaal van het kind, dat ik nodig heb om het kind te kunnen helpen met zijn/haar klacht of probleem. Het kind met al zijn (on)bewuste wijsheid wordt door mij begeleid om zijn eigen kracht in te zetten om het zelfgekozen doel te behalen zodat hij of zij zich weer gelukkiger kan voelen. Door verantwoordelijk gedrag aan te leren, ontwikkelt het kind allerlei effectieve manieren die ook in geheel nieuwe situaties bruikbaar zijn.

Heerlijke uitspraak van een kind, 'Jij kan echt alles tot leven laten komen! Weet je dat van jezelf, dat je dat doet?'