Verwijsindex

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij jeugdigen tot 23 jaar kunnen aangeven. Als een andere professional ook een signaal van betrokkenheid afgeeft in de Verwijsindex, ontstaat een zogenaamde match. Er kan ook een match ontstaan tussen professionals die betrokken zijn bij (half-) broertjes en zusjes. Na een match kunnen de betrokken professionals in het systeem elkaars contactgegevens vinden. Met toestemming van u als ouders/verzorgers (en van uw kind als hij/zij 12 jaar of ouder is) kunnen zij vervolgens met elkaar afstemmen hoe zij gezamenlijk de beste ondersteuning kunnen bieden aan uw kind en/of uw gezin.   

 

De Geluksfabriek maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal. Door contact te zoeken met onze ketenpartners kunnen wij de samenwerking vereenvoudigen en samen met u en de andere betrokken organisatie(s) een plan opstellen waarin alle vormen van ondersteuning op elkaar worden afgestemd.

 

Wie gebruikt de Verwijsindex?

Heel veel verschillende organisaties zijn aangesloten op de Verwijsindex; denk aan scholen, huisartsen, GGZ-instellingen en wijkteams.

 

Welke informatie staat in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staan alleen de naam, het adres (een geheim adres is nooit zichtbaar) en de geboortedatum van uw kind. Deze informatie wordt gekoppeld aan de naam en de contactgegevens van de betrokken hulpverlener. De Verwijsindex bevat nooit inhoudelijke informatie. Er staat dus niet in waarom de hulpverlener betrokken is bij uw kind.    

 

Hoe lang blijft de informatie staan in de Verwijsindex?

Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, als de betrokken hulpverlener  het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal nog maximaal vijf jaar staan in het archief. Daarna wordt het signaal definitief verwijderd. Dit gebeurt ook wanneer uw kind de leeftijd van 23 jaar bereikt.

 

Rechten en regels

  • Alleen betrokken professionals die een signaal hebben afgegeven kunnen zien dat een jeugdige in de Verwijsindex staat.
  • U heeft het recht op informatie: Met deze brief willen wij u laten weten dat we een signaal van betrokkenheid af gaan geven in de Verwijsindex;
  • Voor inhoudelijk overleg na een match moeten wij u om toestemming vragen;
  • U heeft het recht om de gegevens over uw kind in de Verwijsindex in te zien;
  • U heeft het recht om te weten waarom een signaal wordt afgegeven;
  • Als u bezwaar heeft tegen het signaal dan kunt u contact opnemen met de bij u betrokken hulpverlener en eventueel een bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.

Meer informatie vindt u op www.multisignaal.nl/voor-ouders