Visie & Missie

Visie

Elk kind heeft het recht om zich gelukkig te voelen. Kinderen (en volwassenen) hebben verschillende kanten in zich, die allemaal hun zegje doen. Ieder kind heeft een andere ervaring meegemaakt en daardoor andere kanten die zich verstopt houden of juist onaangekondigd opduiken. Het is mogelijk om alle onvermoede kanten in kinderen, ook de onaangename, ‘thuis’ te laten komen, waardoor ze worden opgenomen in de totaal persoonlijkheid. Een kind kan hierdoor een warm en liefdevol contact ontwikkelen met alles wat het in zichzelf ontmoet. Er ontstaat een gelukkig gevoel. Geen statisch moment, maar de vaardigheid om in en uit gevoelens te gaan. Wat een vrijheid!

 

Missie

“Gelukkige kinderen in een gelukkige wereld”

Ik wil het gevoel van welbevinden, betrokkenheid en competentie bij kinderen stimuleren. Ik wil ouders en kinderen stimuleren en motiveren elkaar serieus te nemen en het eigen geluk te gunnen. Door nieuwsgierig te zijn naar elkaars motieven en ruimte te geven om alle gevoelens en wonderlijke uitingen te delen. Op deze manier kunnen we elkaar in mijn ogen helpen. Volwassenen hoeven het niet alleen te doen, want kinderen zijn deskundigen op zichzelf!