Visie & Missie

Visie:

Elk kind heeft het recht om zich gelukkig te voelen. Geluk dient als basis en helpt je om vervelende ervaringen te kunnen verdragen en je optimaal te kunnen ontwikkelen. Ik gun kinderen fantastische ouders die bereid zijn om naar hun eigen gedrag te kijken waardoor ze als hulpbron voor het kind kunnen fungeren. En ouders gun ik geweldige kinderen die zowel sociaal, emotioneel, lichamelijk, intellectueel, spiritueel mogen groeien als kool!

Missie:
Ik zie keuzevrijheid als een waardevolle mogelijkheid in het leven. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we voelen, denken en doen. De situatie waarin we verkeren is een gegeven en die kunnen we niet altijd veranderen. Maar we kunnen wel bepalen hoe wij ons daartoe verhouden. Dat is in mijn ogen keuzevrijheid, ook wel interne lotsbepaald genoemd. Laten we samen ontdekken wat dit voor jou oplevert!